• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

بازار یابی وفروش:

میدان توحید-خیابان توحید-خیابان نیایش -پلاک 33 طبقه اول واحد 1

تلفن:66939340-66939821-66939654-66938809-66939278

فاکس:66939404

کد پستی:1457887331

پست الکترنیکی: sales@irancable.com


کارخانه تهران:

کیلومتر 16 جاده قدیم کرج

تلفن:  66282575-66282707--6628468166282706

فاکس :66282813-66282574

کدپستی:31989671

پست الکترونیکی: info@irancable.com


کارخانه شیراز:

کیلومتر 15 جاده شیراز -اردکان

تلفن : 6202063

فاکس:6202061

کدپستی: 7198998135

 پست الکترونیکی: shiraz@irancable.com

 

 

 

 

تماس با ما

اجباری

ایمیل, اجباری

اجباری

اجباری