• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

            تاریخچه:

1344   شركت كابلسازي ايران بايكا درمهرماه 1344 تأسيس شد و كارخانه اي به مساحت 5 هكتار در تهران احداث گرديد.  

1345   شروع بهره برداری با ظرفيت 3600 کيلومتر کابل برق وتلفن

1355   تغيير شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

1356   با توجه به نيازهاي روز افزون صنايع كشور و سيستم مخابراتي ، شركت با افزايش سرمايه كارخانه اي به مساحت 17هكتاردر شيراز احداث نمود كه درسال 1356 بهره برداري از آن شروع شد.

1358  هيات مديره منتخب سازمان صنايع ملي ايران و سهامداران خارجي اداره امور شركت را به عهده  گرفتند  .

1359   مديران منتخب سازمان صنايع ملي ايران ، مديران سازمان ملي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي  و شركت سرمايه گذاري ملي ايران اداره شركت را به عهده گرفتند

1361   نام شركت به ” شركت كارخانجات كابلسازي ايران ” تغيير يافت .

1368   شـركت بـايكا بنابدلايـلي كليه حقوق و مالكيت خود را به سازمان صنايع ملي ايران  واگذار  نمود.

1371   پروانه بهره­برداري براي كارخانجات تهران به ظرفيت 8030 تن و شيراز به ظرفيت 8500 تن مس مصرفي  به صورت ظرفيت مجزا، اصلاح شده است .

1374  در سـال 1374 براساس توافق انجام شده از تعـداد 14000 سهم معادل 11/31 درصد ســرمــايه واگذاري سازمان صنايع ملي ايران تعداد 1841 سهم توسط كاركنان و تعداد 400 سهم  تـــوسط  مديران  و تعداد 11759 سهم مازاد توسط  شركت سرمايه­گذاري پارس توشه  ( سهامي عام ) خريداري گرديده است .

1381  خريد و بهره برداری از ماشين­آلات گروپ توينر در کارخانه شيراز  

1383  راه­اندازی خط توليد کابل فيبرنوری در کارخانه شيراز و خط توليد کابل فشارقوی در کارخانه تهران.

1393 سهامداران عمده شرکت تصمیم به فروش سهام خود به دو شرکت نیرو رامشیر و سپهر کابل نمودند که هر دو شرکت در صنعت سیم و کابل مشغول به فعالیت هستند از این رو شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، سرمایه گذاری پارس توشه، سرمایه گذاری تدبیر، کابلهای مخابراتی شهید قندی، گروه بهمن، و خانواده های رحیم زاده خوئی و طسوجی به طور کامل سهام خود را به فروش رساندند که طی این جابجائی ها به ترتیب شرکت سپهرکابل، خانم خاطره ابراهیمی، آقای ابراهیم خلیلی، آقای جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی، رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی وخانم ترانه عرفانیان عظیم زاده خسروی عمده سهام شرکت کابلسازی ایران که بالغ بر31.112.932 سهم از 37.800.000 موجود  را در اختیار گرفتند شایان ذکر است درصد کل سهام عمده سهامداران حدود 82/30% بوده و مابقی یعنی حدود 17/70 متعلق به سهام داران جزء می­باشد.

اكنون اين شركت با بيش از 35 ميليارد ريال حقوق صاحبان سهام و حدود 144نفر پرسنل در مساحتي معادل 22 هكتار و زير بناي 33800 مترمربع كه مقدار 17220 متر مربع آن سالنهاي توليد ميباشد با ظرفيتي معادل 10800  تن مس انوع كابلهاي برق و مخابرات را طبق استاندارد هاي بين المللي و ايران توليد مي نمايد و اين ظرفيت    را مي توان تا 12000 تن مس افزايش داد.