• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

توانمندیها وامکانات آزمون

در کارخانجات کابلسازی ایران واحد کنترل کیفیت به سه بخش اقلام ورودی (مواد اولیه) –مراحل تولید و محصول نهایی تقسیم میگردد . در هر بخش با توجه به الزامات استاندارد های ملی و بین المللی آزمونهای مورد نیاز انجام شده و نتایج با مشخصات تعیین شده مطابقت داده میشوند . لذا ما این اطمینان را به مشتریان محترم خود خواهیم داد که در نهایت کالای با کیفیت و مطلوب ارائه خواهیم کرد.

 امکانات آزمون :

  1. امکان انجام تمامی آزمو نهای Routin-Sample-Type    در خصوص کابلهای فشارضعیف
  2. امکان انجام تمامی آزمو نهای Routin-Sample-Type    در خصوص کابلهای ابزاردقیق
  3. امکان انجام تمامی آزمو نهای Routin    در خصوص کابلهای فشارمتوسط
  4.  امکان انجام تمامی آزمو نهای Routin    در خصوص کابلهای فشار قوی (to 132kV)
  5. امکان انجام آزمونهای مربوط به کابلهای کم دود –ضد آتش و هالوژن فری

 البته این مطلب قابل ذکر میباشد که آزمونهای فوق  با بهره گیری از جدیدترین تجهیزات و متناسب با تکنولوژی روز دنیا از قبیل اتاق تست فشار قوی شرکتHIGH  VOLT آلمان و چمبر دود شرکت FESTEC  کره جنوبی و....انجام میپذیرد.