• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

              جهت دریافت کاتالوگ این محصول اینجا کلیک کنید 

فیبرنوری

کابل با فیبر نوری در انواع و اندازه های مختلف متناسب با نوع کاربرد ونیاز متقاضیان قابل تولید حداکثر تا   144  کور با استفاده از فیبرهای نوع single Mode  و Non Zero Dispersion Shifted میباشد.

 انواع محصولات:

 

 1-Buried Optical Fiber Cable (OBFC,OBUC)

1-کابل نوری خاکی به دو صورت خشک و ژله فیلد خاکی

 2-Conduit Optical Fiber Cable (OCUC,OCFC)

2-کابل نوری کانالی به دو صورت خشک و ژله فیلد کانالی

 3-Single Jacket Optical Fiber Self Supporting Cable  (OSSC)

3-کابل نوری جهت نصب هوایی ( مهاردار)

 4-Double Jacket Optical Fiber Self Supporting Cable (OSSC)

4-کابل نوری  جهت نصب هوایی با وظیفه سنگین)مهاردار با دو غلاف)