• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 

              جهت دریافت کاتالوگ این محصول اینجا کلیک کنید

    كابلهاي تلفني مسي :

 1. انواع سيمهاي جمپرJumper wire   با هادي مسي بقطر 0/5 تا 8/1 ميليمتر و از يك رشته تا 5 رشته سيم عايق شده .

 2. انواع سيم دوبل هوائي كه از دو هادي مسي بقطر0/6 ميليمتر يا 0/9 ميليمتر و يك سيم مهار بقطر 0/6 ميليمتر و يا 2/1 ميليمتر و عايق پلي اتيلن تشكيل شده است .

 3. انواع كابلهاي نصب دستگاه بدون شيلد و با عايق و غلاف(J-YY)P.V.C  با قطر هادي 5/0يا 6/0 ميليمتر از يك زوج تا 6 زوج .

 4. انواع كابلهاي نصب دستگاه با شيلد الكترو استاتيك با هادي بقطر 0/4 و يا 0/5 و يا 0/6 ميليمتر و عايق P.V.C  ويا عايق پلي اتيلن و شيلد آلمونيومي و غلافP.V.C    اين كابلها  از 2 زوج تا 200 زوج جهت نسب دستگاهها MDF  قابل توليد ميباشند .

 5. انواع كابلهاي مخابراتي جهت شبكه مشتركينA2Y(ST)2Y  با هادي 4/0 و يا 5/0 و يا 0/6 ميليمتر و عايق پلي اتيلن و شيلد الكترو استاتيكي و غلاف پلي اتيلن مشكي از 2 زوج تا 200 زوج  .

 6. انواع كابلهاي هوائي مـهارسرخود A2Y(L)2Y-T   و A2Y (ST)2Y-T   با هادي هاي مسي 0/4 ، 0/6 . 0/8 ميليمتر با عايق پلي اتيلن و شيلد آلمونيومي و سيم مهار 20/1×7 و غلاف پلي اتيلن مشكي از 10 زوج تا يكصد زوج . 

 7. انواع كابل كانالي ايركور(CUC)   با قطر هادي  0.4  ميليمتر عايق پلي اتيلن شيلد آلومینيومي و دو غلاف پلي اتيلني از 600زوج تا 2400 زوج .

 8. انواع كابل كانالي ژله فيلد (CFC)  با قطر هادي 0.9,0.6,0.4  ميليمتر با عايق پلي اتيلن  شيلد آلومینيومي  و غلاف پلي اتيلن مشكي از 10 زوج تا 1200 زوجي .

 9. انواع كابلهاي ژله فيلد خاكي BFC  با هادي 0.9,0.6,0.4  ميليمتر با عايق پلي اتيلن ،  شيلد آلومینيومي آرموراستيل كرگيت شده و دو غلاف پلي اتيلن مشكي از 10 زوج تا 1200 زوج .

 10. كابلـهاي راه آهن با هادي مسي عايق پلي اتيلن بصورت رشته اي يا چهارتايي( Quad) و غلاف  P.V.C

کابلهای مسی براساس استاندارد شرکت مخابرات ایران TCI  و استانداردهای بین المللی( 1,2 - 708 ) IEC و ICEA /ANSIو REA تولید می شود ومواد اولیه و آزمونهای عمومی بکارگرفته شده مطابق استاندارد های ذیل میباشد

ASTM (American Society for Testing and Material)

BS (British Standard Institute)

IP (Institute Of Petroleum)

 ودرفاصله دمایی بین 40- و 70+ درجه سانتیگراد قابل استفاده می باشند.