• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

کابلهای فشار متوسط

 کابل های فشار متوسط برای توزیع انرژی الکتریکی تکفاز و یا سه فاز در سیستم هایی با ولتاژ نامی 6 تا 30 کیلوولت و در پست های خطوط توزیع مورد استفاده قرار می گیرند. از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین(نصب ثابت) و یا داخل کانال استفاده می شود.

· نوع مسلح آن می تواند در مقابل تنشهای فیزیکی و مکانیکی خارجی مقاومت کند.

· نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار ودر مقابل نفوذ آب بصورت شعاعی (میدانی ) مقاوم است.

 • معمولی

N2XSY,NA2XSY,N2XSEY,NA2XSEY

 • مسلح

N2XSYRY , N2XSYBY , N2XSEYRY , N2XSEYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY , NA2XSEYRY , NA2XSEYBY

 • مسلح و سربی

 

N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , N2XSEKYRY , N2XSEKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY , NA2XSEKYRY , NA2XSEKYBY

 • ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :
 • U0/U(Um)=3. 6/6(7. 2) - 6/10(12) - 8.7/15(17. 5) - 12/20(24) - 18/30(36)KV
 • در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
 • U0  : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .
 •    U : ولتاژ اسمی میان هادی ها است .
 • Um  : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

جزئیات ساختمان کابل:

 •  - سطح مقطع هادی : تک رشته از مقطع 35 تا 1000 میلیمتر مربع
 • - سه رشته از مقطع 35 تا300 میلیمتر مربع
 • - تعداد رشته : تک رشته یا سه رشته
 • - جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا آلومینیوم
 • - نوع هادی : گرد فشرده شده
 • -  اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
 • -  عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده پایه پروکساید  (XLPE )
 • - اسکرین عایقمواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی
 • -  شیلد  فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
 • -  پر کننده (PVC  و یا( PE برای کابل های سه رشته
 • - روکش نهایی PVC: یا  LSFOHو HDPE

سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

 • -  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Anti UV)
 • -  تاخیر انداز شعله : (( Flame Retardant
 • - کم دود  (Low smoke and fume (LSF))
 • -  هالوژن فری (Low Smoke Zero Halogen (LSFOH))
 • -  ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
 • - مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)

استاندارد ها: IEC60502-2,ISIRI3569-2