• کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

  • کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

 

 

سابقه مربوط به قراردادهای قبلی (در 5 سال گذشته ) و قراردادهای جاری

 شرح کالا                                                              طرف قرارداد

کابلهای معمولی و  مسلحLV شرکت نیر پارس
کابلهای مسلح  LVوMV شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت OIEC
کابل مسلح LV و MV شرکت نیرو رامشیر (پروژه  IPMI  شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران  )
کابلهای مسلح  LV شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت OIEC (فاز 17 و 18 پارس جنوبی)
کابلهای PAWER شرکت OEID
کابلهای مسلح MV و LV شرکت پایندان
کابلهای LOSMOK مسلح LV  و MV قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (عمران ساحل)
کابلهای ابزاردقیق  شرکت OEID
کابلهای  مسلح MV   شرکت پتروشیمی پردیس
کابل مسلح MV  شرکت نیرورامشیر پروژه 33کیلوولت نیرپارس
کابلهای LV معمولی و MV مسلح شرکت فراز صنعت صدر
کابل معمولی و  مسلحLV, MV شرکت بناگستران هشتم توس
کابلهای مسلح MV و LV مشارکت پتروتکسان و طراحی ساختمان نفت
کابلهای  LV شرکت لوله سازی اهواز
کابلهای   LV شرکت آب و برق کیش
کابل مسلح MV شرکت نوآوران برق آریا
کابل مسلح HV - 132KV شرکت نیرورامشیر پروژه 132 کیلوولت نیرپارس
کابلهای سربی LV * شرکت رامپکو( آفرنگان)
کابل   LV شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت OIEC
کابلهای مسلح MV و LV شرکت ساوآرا
کابلهای مسلح  MV برق منطقه ای خوزستان
کابلهای مسلح MV و LV مشارکت پتروتکسان و طراحی ساختمان نفت
کابل مسلح 26/45 کیلوولت (MV)  شرکت نیرو رامشیر (پروژه سازه صفانیکو  فاز 12 پارس جنوبی )
کابل   LV شرکت سیمان گیلان سبز
کابلهای مسلح MV و LV شرکت پتروشیمی اروند
کابل   LV شرکت نصب نیرو
کابلهای مسلح  LV شرکت کالای الکتریک
کابلهای معمولی و  مسلحLV شرکت کانرود سازه
کابلهای مسلح ومعمولی LV شرکت آرمه نو
کابلهای معمولی LV, MV شرکت ساختمانی همسان کارون
کابلهایLV و MV شرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا
کابلهای مسلح MV و LV شرکت پتروشیمی جم
کابلهای  LVوMV شرکت کاوش جنوب کارون
کابلهای LOSMOK مسلح LV شرکت درریز
کابلهای  MV و LV شرکت فولمن
کابلهای LV گروه صنعتی ندا
کابل مسلح LV  شرکت نیرو رامشیر (پروژه  IPMI  شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران  )
کابل   LV شرکت پایندان
کابل   MV منطقه آزاد اروند
کابلهای MV شرکت نیروساحل بوشهر
کابلهای LV معمولی  گروه صنعتی ندا
کابل  مسلح  LV شرکت پتروشیمی مارون
کابل  مسلح MV   شرکت اسسکو
کابل معمولی MV شرکت نیروساحل بوشهر
کابل مسلح  MV اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
کابلهای مسلح ومعمولی LV شرکت مهندسي و ساختماني کانرودسازه
کابلهای مسلح  MV شرکت اسسکو
کابل  مسلح MV   شرکت فولمن
کابل معمولی و  مسلح  LV شرکت آرمه نو
کابلهای مسلح سربی LVوMV شرکت نفت پاسارگاد
کابل   مسلحLV, MV شرکت کنسرسیوم نصر
کابلهای مسلح سربی LVوMV شرکت نفت پاسارگاد
کابلهای مسلح سربی LV شرکت پتروشیمی مارون
کابل معمولی و  مسلح  LV شرکت تک ایستای جنوب
کابلهای   MV اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر
کابل معمولی و  مسلح  LV شرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا
کابلهای  معمولی LV قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (الهادی)
کابل   LV شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
کابل مسلح و سربی LV, MV شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم
کابلهای مسلح MV و LV شرکت مهندسی آبزولوت (آپکو)
کابل   LV شرکت برنا الکترونیک
کابلهای   LV شرکت مجتمع عمرانی ایرانشهر
کابلهای مسلح MVوLV شرکت پیشگامان فن اندیش تهران
کابلهای مسلح   LV شرکت پتونیا 
کابلهای مسلح  LV شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا
کابلهای سربی و مسلح  LV شرکت پالایش نفت شهید تندگویان
کابل معمولی MV شرکت بناگستران هشتم توس
کابلهای سربی و مسلح  LV مجتمع عمرانی ایرانشهر
کابلهای مسلح LV شرکت آرمه نو
کابلهای مسلح  LV شرکت پتونیا
کابلهای سربی و مسلح LV شرکت پتروشیمی خارگ
کابلهای LV معمولی و  مسلح آقای توشان پور (صادرات به کشور ترکمنستان)
کابلهای  معمولی LV قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (عمران ساحل)
کابلهای  معمولی LV قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (مؤسسه امین)
کابل MV  شرکت همسان کارون
کابل   LV شرکت تام ایران خودرو
کابل  LV شركت مهندسي وساختمان صنايع نفت(OIEC)
کابلهای   LV شرکت آرمه نو
کابل  مسلح  MV قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (عمران ساحل)
کابل معمولی و  مسلح  LV شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا
کابل  HV - 132KV شرکت فولمن
کابلهای  LV شرکت مديريت و مهندسي آگاهان
کابلهای  LV شرکت ساخت تجهيزات سپاهان
کابلهای مسلح  LV شرکت تابیران
کابل مسلح  MV شرکت سرو نیرو توس
کابلهای سربی و مسلح LV شرکت مهندسی آبزولوت (آپکو)
کابل  مسلح  MV شهرداری اراک
کابلهای مسلح سربی LV آقای توشان پور (صادرات به کشور ترکمنستان)
کابلهای مسلح  MV شرکت ترانس پست پارس
کابلهای مسلح  LV شرکت نفت سپاهان
کابلهای  LV شركت کيسون (پروژه مپنا)
کابلهای   LV شرکت آرمه نو
کابلهای   LVوMV شرکت اندیشمند نیروی شمال
کابلهای ابزاردقیق شرکت توسعه و نوسازي هدايت
کابلهای سربی و مسلح  LV شرکت توسعه وتجارت مهرآراد
کابلهای مسلح MV و LV شرکت پتروشیمی جم
کابل   MV الکتریکی همایونی
کابل   خودنگهدار شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
کابلهای مسلح LV , MV طرحهای ساختمانی ماهشهر
کابلهای مسلح   LV شرکت پتونیا 
کابل معمولی LV   شرکت فرا توسعه گلدیس
کابل   MV شرکت مخابرات استان فارس
کابل  مسلح  MV شرکت ترانس پست پارس
کابل  مسلح  LV شرکت کابل صنعت فروزان
کابلهای   MV شرکت مهندسی پیشروخراسان
کابلهای LV معمولی و سربی مسلح شرکت فنی و تأسیساتی ارنش
کابلهای مسلح سربی LV کالای نفت تهران
کابلهای مسلح  MV شرکت ترانس پست پارس
کابلهای مسلح MV و LV شرکت پتروشیمی خارک
کابل  مسلح  MV شرکت پتروشیمی شیراز
کابلهای مسلح سربی LV کالای نفت تهران
کابل   LV شرکت کارپیراکویر
کابلهای سربی MV نفت بهران 
کابلهای مسلح LV نفت و گاز گچساران
کابلهای   MV شرکت کیسون
کابلهای سربی ومسلح  LV شرکت نفت سپاهان
کابلهای مسلح سربی LV کالای نفت تهران
کابلهای LV معمولی و سربی مسلح شرکت پتروشیمی شیراز
کابل مسلح MV شرکت پالایش نفت اصفهان
کابلهای مسلح ومعمولی LV شرکت مهندسي و ساختماني کانرودسازه
کابلهای   LV شرکت تأمین کابل 
کابل  سربی و مسلح   LV قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (گروه شهید رجائی)
کابل سربی مسلح  LV قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
کابلهای  LV پتروشیمی تبریز
کابل    LV شرکت ایران مدار 
کابلهای مسلح  LV پتروشیمی بندر امام 
کابل MV شرکت فولاد هرمزگان
کابلهای LV پالایش گاز فجر جم
کابلهای LV معمولی و  مسلح شرکت صنعتی فارس اسکات
کابلهای مسلح  LV پتروشیمی خارک
کابل ابزاردقیق شرکت پتروشیمی مارون
کابلهای مسلح  LV شرکت پالایش نفت اصفهان
کابلهای مسلح  LV شرکت کولرهوائی آبان
کابلهای ابزاردقیق LV ملی مهندسی ساختمان نفت ایران
کابلهای   LV پالایش نفت آبادان
کابلهای سربی LV پایانه های صادرات مواد نفتی
کابلهای مسلح  LV نفت فلات قاره
کابل  مسلح  LV فروشگاه سیمکان الکتریک
کابلهای سربی LV پتروشیمی تبریز
کابل  مسلح  LV شرکت کولر هوائی آبان